Bezpieczeństwo

ponad wszystko

 
Najważniejszą dla nas kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa wszelkich dokumentów, informacji i danych, które przetwarzamy w związku z prowadzoną przez nas działalnością. Szereg stosowanych przez nas zabezpieczeń technicznych, organizacyjnych oraz prawnych pozwala nam zagwarantować Państwu najwyższy poziom bezpieczeństwa. Nasz wykwalifikowany personel stale czuwa nad prawidłową realizacją świadczonych przez nas usług, niezależnie od tego czy dotyczą one archiwizacji, przechowywania, czy niszczenia przekazanych dokumentów. Państwa zaufanie oraz poczucie bezpieczeństwa są dla nas priorytetem!

Nasza polityka

Bezpieczeństwa

Państwa dane są u nas bezpieczne dzięki zastosowaniu szeregu zabezpieczeń technicznych, organizacyjnych oraz prawnych. Są to między innymi:
 • Całodobowa ochrona

  24 godzinna fizyczna ochrona składnicy dokumentów oraz monitoring pomieszczeń operacyjnych i obiektu telewizją przemysłową.
 • Wewnętrzna sieć offline

  Przechowywanie danych i ich przetwarzanie, odbywa się w obrębie wewnętrznej sieci offline, która gwarantuje stuprocentowe zabezpieczenie przed atakami hakerów z sieci.
 • System alarmowy

  Nasza siedziba wyposażona jest w system alarmowy(standard SD 03).
 • Wykwalifikowany personel

  Nasz personel stale podnosi swoje kwalifikacje związane z bezpieczeństwem danych. Dzięki odpowiedniemu doświadczeniu oraz wiedzy naszych pracowników jesteśmy w stanie wyeliminować potencjalne zagrożenie naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 • Szafy pancerne

  Wszystkie informacje w formie papierowej, dotyczące składowania dokumentów przechowywane są w specjalnie zabezpieczonych szafach pancernych.
 • Zapasowa kopia danych

  Archiwizacja i ochrona danych (przechowywanie danych w zapasowym ośrodku, szybkie odzyskiwanie danych, tworzenie zapasowych kopii wielokrotnie w ciągu dnia).
 • Solidna konstrukcja archiwum

  Gwarantująca podwyższone bezpieczeństwo przeciwpożarowe, solidna betonowa konstrukcja naszego obiektu.
 • Procedury bezpieczeństwa danych

  W celu zagwarantowania bezpieczeństwa, jak również zapewnienia, iż przetwarzamy Państwa dane zgodnie z obowiązującymi przepisami, od lat stosujemy szereg procedur związanych z bezpieczeństwem informacji.

Bezpiecznie przechowamy Twoje dokumenty

W razie potrzeby- niezwłocznie Ci je udostępnimy

 
Nasze przedsiębiorstwo spełnia wszelkie wymogi, które wynikają bezpośrednio z przepisów związanych z przetwarzaniem danych, zwłaszcza z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
Klauzula poufności

KLAUZULA POUFNOŚCI ORAZ STOSOWNE UPOWAŻNIENIA

Wszyscy nasi pracownicy, którzy zostali zatrudnieni w celu obsługi archiwum oraz w celu niszczenia i przechowywania akt, otrzymali od nas stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Ponadto wszystkie osoby zatrudnione w firmie ELPOL, niezależnie od zajmowanego stanowiska, złożyły bezterminowe oświadczenia o zachowaniu poufności. Powyższe oznacza, że każda zatrudniona przez nas osoba zobowiązana jest do bezwzględnego zachowania wszelkich danych i informacji, uzyskanych w trakcie wykonywania czynności służbowych, w tajemnicy przez cały okres zatrudnienia, jak również bezterminowo po jego ustaniu. Cały nasz personel posiada Poświadczenie Bezpieczeństwa Osobowego, które zostało wydane przez Służby Ochrony Państwa.
Pełna kontrola

Pełna kontrola

W swoich działaniach stosujemy także nasze wewnętrzne procedury kontroli dostępu do dokumentów i ich ewidencjonowania - zarówno ze strony własnej jak i klienta. Firmy przechowującej u nas dokumenty, mogą otrzymać pełny wgląd w historię dostępu do dokumentów. Dzięki takim działaniom zyskuje się pełną kontrolę nad obiegiem informacji wewnątrz własnego przedsiębiorstwa.
Kompleksowe usługi archiwalne

Każda cena jest ustalana indywidualnie z klientem