Przechowywanie

Kompleksowa obsługa archiwalna firm – Przechowywanie dokumentów

Chcemy Państwu zaoferować profesjonalne rozwiązania w zakresie zarządzania dokumentacją. Dzięki ogromnemu, wieloletniemu doświadczeniu oraz szerokiej wiedzy naszych specjalistów, przechowywanie dokumentów w naszej firmie odbywa się w sposób bardzo efektywny, dostęp do dokumentów jest natychmiastowy, a koszty przechowywania są niższe niżeli utrzymywanie własnego archiwum.

Oferowane przez nas usługi przechowywania dokumentów pozwalają Państwu na pozbycie się jakichkolwiek niedogodności, które związane są ze składowaniem akt oraz prowadzeniem swojego archiwum. Poprzez powierzenie nam usługi przechowywania dokumentów, zyskujecie Państwo bezpieczeństwo, czas, kontrolę informacji, dodatkową przestrzeń biurową, jak również perfekcyjny porządek w dokumentach, który pozwala na szybki dostęp do każdej dokumentacji.

Przechowywanie dokumentów w naszej firmie polega na przekazaniu dokumentacji do składnicy akt, gdzie jest ona we właściwy sposób archiwizowana, zabezpieczona oraz umieszczona w specjalnie do tego przystosowanych pomieszczeniach. Na podstawie utworzonych przy archiwizacji dokumentów spisów zdawczo-odbiorczych, nasz klient może uzyskać dostęp do potrzebnych dokumentów w ciągu zaledwie kilkunastu minut. Prowadzone w ten sposób zewnętrzne archiwum usprawnia znacznie działalność Państwa w zakresie back-office.


Outsourcing w przechowywaniu dokumentów daje Państwu szereg korzyści:
  • Pełna gwarancja dostępu do dokumentów we wszystkie dni robocze – Nasza składnica akt, każdego dnia roboczego ma obsadę archiwistów, pozwalającą w sprawny sposób obsługiwać zamówienia.
  • Bezpieczeństwo informacji – tylko uprawnieni przez klienta pracownicy, posiadają dostęp do archiwizowanych dokumentów, a każdorazowe wypożyczenie akt jest ewidencjonowane (również w formie faxu i skanu komputerowego).
  • Oszczędność pieniędzy oraz przestrzeni – przechowywanie dokumentów w naszej składnicy akt sprawi, iż w Państwa firmie nie trzeba będzie wygospodarowywać żadnego miejsca na szafy i półki, bądź też wynajmować innych pomieszczeń. Nie trzeba też będzie kupować żadnych regałów archiwalnych i akcesoriów. Oszczędzicie też Państwo na etatach archiwistów.
  • Wygodniejszy oraz szybszy dostęp do akt – zatrudnieni przez nas pracownicy błyskawicznie odnajdą potrzebne akta, dzięki starannej archiwizacji dokumentów i dbałości o porządek w powierzonych nam przez Państwo aktach. Istnieje mnóstwo możliwości dostępu do przechowywanej dokumentacji, wszystko uzależnione jest od Państwa indywidualnych preferencji. Dokumenty mogą Państwo otrzymać w formie faxu, kopii, oryginału, skanu komputerowego umieszczonego na serwerze repozytorium elektronicznego, czy też przesłanym w zaledwie kilkanaście minut pocztą elektroniczną.
  • Oszczędność czasu pracowników – przechowywanie dokumentów w składnicy, zwalnia Państwo z różnych problemów związanych z zarządzaniem dokumentami (niszczenie dokumentów, ich ewidencja itp.). Sprawnie wykonywana obsługa wypożyczeni powoduje to, iż pracownik może wysłać pocztą elektroniczną zamówienie, by po zaledwie kliku minutach otrzymać potrzebny dokument bez jakiejkolwiek konieczności odchodzenia od swojego stanowiska pracy, czy odrywania się od swoich obowiązków.
Kompleksowe usługi archiwalne

Każda cena jest ustalana indywidualnie z klientem