Bezpieczeństwo

ponad wszystko

 
Najważniejsza dla nas kwestią, jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dokumentów oraz informacji naszych szanownych klientów. Dyskrecja naszych wysoko wykwalifikowanych pracowników, jak również szereg prawnych i fizycznych zabezpieczeń o wysokim standardzie, gwarantują Państwu, iż archiwizacja dokumentów, ich przechowywanie lub niszczenie, są w naszych rękach bardzo bezpieczne.

Nasza polityka

Bezpieczeństwa

Informacje u nas są bezpieczne dzięki dopełnieniu szeregów fizycznych zabezpieczeń. Są to między innymi:
 • Całodobowa ochrona

  24 godzinna fizyczna ochrona składnicy dokumentów oraz monitoring pomieszczeń operacyjnych i obiektu telewizją przemysłową.
 • Wewnętrzna sieć offline

  Przechowywanie danych i ich przetwarzanie, odbywa się w obrębie wewnętrznej sieci offline, która gwarantuje stuprocentowe zabezpieczenie przed atakami hakerów z sieci.
 • System alarmowy

  Nasza siedziba wyposażona jest w system alarmowy(standard SD 03).
 • Szafy pancerne

  Wszystkie informacje w formie papierowej, dotyczące składowania dokumentów przechowywane są w specjalnie zabezpieczonych szafach pancernych.
 • Zapasowa kopia danych

  Archiwizacja i ochrona danych (przechowywanie danych w zapasowym ośrodku, szybkie odzyskiwanie danych, tworzenie zapasowych kopii wielokrotnie w ciągu dnia).
 • Solidna konstrukcja archiwum

  Gwarantująca podwyższone bezpieczeństwo przeciwpożarowe, solidna betonowa konstrukcja naszego obiektu.

Bezpiecznie przechowamy Twoje dokumenty

W razie potrzeby- niezwłocznie Ci je udostępnimy

 
Firma ELPOL spełnia wszelakie wymogi, które wynikają bezpośrednio z ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 z późn. zm) z dnia 29.08.1997, jak również spełnia wymogi zachowania ubezpieczeniowej tajemnicy, które wynikają z ustawy z dnia 22.05.2003 (Dz.U.03.124.1151 z późn. zm), o działalności ubezpieczeniowej, jak również wszelkie wymogi, które wynikają z pozostałych przepisów regulujących zasady właściwego przechowywania dokumentów (również w formie elektronicznej).
Klauzula poufności

Klauzula poufności

Pracownicy, którzy są u nas zatrudnieni do obsługi archiwizacji dokumentów, niszczenia akt oraz ich przechowywania, zostali zobowiązani w formie pisemnej do złożenia klauzuli poufności. Zarówno w trakcie wykonywanej pracy w firmie ELPOL, jak również bezterminowo po jej zakończeniu są zobowiązani, do przestrzegania tajemnicy. Cały nasz personel otrzymał udzielone Poświadczenie Bezpieczeństwa Osobowego, które zostało wydane przez Służby Ochrony Państwa.
Pełna kontrola

Pełna kontrola

W swoich działaniach stosujemy także nasze wewnętrzne procedury kontroli dostępu do dokumentów i ich ewidencjonowania - zarówno ze strony własnej jak i klienta. Firmy przechowującej u nas dokumenty, mogą otrzymać pełny wgląd w historię dostępu do dokumentów. Dzięki takim działaniom zyskuje się pełną kontrolę nad obiegiem informacji wewnątrz własnego przedsiębiorstwa.
Kompleksowe usługi archiwalne

Każda cena jest ustalana indywidualnie z klientem